عکسهایی از اشکالات اجرایی در سازه های بتنی

 

 

 

عدم قرارگیری سنجاقک در محل مناسب

 شکستن میلگرد دیوار برشی که باعث ضعف آن میشود

استفاده از بلوکهای نامناسب و نفوذ بتن به داخل آنها

استفاده از وصله (اورلپ) برای تیرچه که باعث ضعف تیرچه در آن محل میشود

خم شدن میلگردهای پایین تیر و از بین رفتن طول مهاری با بتن

استفاده از بلوکهای شکسته که منجر به نفوذ بتن به داخل بلوک میشود

دقت نکردن در هنگام برش میلگرد که باعث کوتاه شدن آن و قرار نگرفتن در مکان مناسب شده است

دقت نکردن در هنگام برش میلگرد که باعث کوتاه شدن آن و قرار نگرفتن در مکان مناسب شده است

 

 

طول ناکافی میلگردها برای اورلپ

طول ناکافی میلگردها برای اورلپ

 

عدم دقت در گذاشتن میلگرد برای راه پله و خم شدن نامناسب آن

عدم دقت در گذاشتن میلگرد برای راه پله و خم شدن نامناسب آن

 

رعایت نکردن طول کافی میلگرد بالایی تیرچه

رعایت نکردن طول کافی میلگرد بالایی تیرچه

 

پوسته شدن بتن ستون

پوسته شدن بتن ستون

 

رد شدن میلگردهای بالایی از جای نامناسب

رد شدن میلگردهای بالایی از جای نامناسب

 

رد شدن میلگردهای بالایی از جای نامناسب و خم شدن نامناسب میلگرد وسط

رد شدن میلگردهای بالایی از جای نامناسب و خم شدن نامناسب میلگرد وسط

 

/ 0 نظر / 16 بازدید