انواع خرابی روکش های آسفالتی:

-ترکهای موزاییکی ( پوست ماری - سوسماری)

همانطوریکه از نام این نوع ترک پیداست با ترک خوردن قسمتی از سطح رویه به شکلهای چندضلعی میباشد که بخاطر همین است که به این نام اطلاق میشود.

این نوع ترک با افزایش بارگذاری به وسعت آن اضافه میشود.

دلایل بوجود آمدن :

از دلایلی که میتوان بدان اشاره کرد تغییر شکل لایه های روسازی به علت بارگزاری و عبور تناژهای غیرمجاز و عدم توجه به تراکم در لایه های زیراساس و اساس و همچنین بالا بودن سطح آبهای زیر زمینی و مقامت کم خاک و همچنین خستگی بیش از حد لایه ها اشاره کرد.

2- برشی ( کناری)

ترکهایی هستند که به موازات محور طولی راه و به فاصله کمی از لبه روسازه قرار میگیرند . ترکهای برشی ممکن است بصورت عرضی نیز باشند که ترکهای طولی را قطع کرده و به لبه روسازه منتهی میشود.

دلایل:

معمولا" راههایی که شانه ندارند و همچنین راههایی که روی خاکریزهایی با شیب شیروانی زیاد ساخته میشوند و ... دارای این نوع ترک میباشند.

 

3- انقباضی

ترکهایی که بدلیل تغییر حجم و جمع شدن رویه آسفالتی در اثر دمای محیط بوجود می آیند که از دلایل بوجود آمدن آن میتوان به بکار بردن قیری که برای آب و هوای منطقه سفت باشد اشاره کرد.

 

4- بین دو خط

همان درزهای طولی بین خطوط راه هستند که از دلایل آن میتوان به اجرای غیر همزمان رویه های آسفالتی مجاور هم همچنین اجرای غیر همزمان رویه های آسفالتی شانه و خط کناری اشاره کرد.

 

5- انعکاسی

در حقیقت این نوع ترک انتقال ترک از لایه های زیرین رویه آسفالتی به روکش جدید در اثر عبور بارهای سنگین و حرکات افقی و قائم لایه های زیرین میباشد.

 

6- هلالی (لغزشی)

از دلایل بوجود آمدن این نوع ترک میتوان به وارد شدن نیروهای شدید ترمز در سطح رویه آسفالت و فقدان چسبندگی بین لایه های آسفالت و وجود موادی از قبیل گرد و خاک و روغن و ... و بکار بردن اندود سطحی بین لایه آستر و لایه رویه آسفالتی میباشد.

چند مورد عکس از خرابی های آسفالت:

 

 

 

/ 1 نظر / 155 بازدید
رضا آزاد قلب

ممنون. واسه درس ترمیم راه کلی بهم کمک کردید.