تصاویری از مراحل انجام پروژه راهسازی با نرم افزار لند

 

 

در این تصاویر مراحل زیر نشان داده می شود :


مشخص نمودن واریانت ها
رسم قوس های افقی و اتصال کلوتوئید
رسم پروفیل طولی زمین طبیعی
برچسب گذاری مسیر
رسم پروفیل طولی زمین طبیعی
رسم خط پروژه
اعمال قوس قائم مسیر
رسم مقطع عرضی مسیر
اعمال مقاطع عرضی زمین
جدول حجم عملیات خاکی
منحنی بروکنر

 

دانلود کل تصاویر از مراحل انجام یک نمونه پروژه راهسازی با نرم افزار لند

/ 1 نظر / 86 بازدید
سهیل

از شعر طنزی که گزاشتی خیلی خوشم آمد[دست]