اشکالات اجرایی در عکسهایی از زلزله بم (2)

استفاده از بادبند نامناسب و ناکارآمد که باعث شده قبل از اینکه بخواهد در مقابل نیروی جانبی مقاومت کند جدا شود.

استفاده از بادبند نامناسب و ناکارآمد که باعث شده قبل از اینکه بخواهد در مقابل نیروی جانبی مقاومت کند جدا شود.

 

 

 

لهیدگی بال تیر بر اثر ضربه های وارد شده در زلزله

لهیدگی بال تیر بر اثر ضربه های وارد شده در زلزله

 

لهیدگی بال تیر بر اثر ضربه های وارد شده در زلزله (تصویر زوم شده قبلی)

لهیدگی بال تیر بر اثر ضربه های وارد شده در زلزله (تصویر زوم شده قبلی)

 

فرو ریختن سقف به صورت ساندویچی که نشان از اشکال در اتصالات تیر و ستون است. متاسفانه در بسیاری از موارد مشاهده شد با وجود طراحی و اجرای مقاطع بسیار مناسب اما به دلیل اشکالات اجرایی در اتصالات, سقفها بصورت ساندویچی بر روی هم ریخته شدند.

فرو ریختن سقف به صورت ساندویچی که نشان از اشکال در اتصالات تیر و ستون است. متاسفانه در بسیاری از موارد مشاهده شد با وجود طراحی و اجرای مقاطع بسیار مناسب اما به دلیل اشکالات اجرایی در اتصالات, سقفها بصورت ساندویچی بر روی هم ریخته شدند.

 

 

یکی از مشکلاتی که در زلزله بم مشاهده شد, ساختمانهایی بودند که با رعایت قوانین آیین نامه ها آسیب سازه ای ندیدند اما به دلیل عدم رعایت برخی بندها, برای ساکنین و دیگر افراد خطر آفرین بوده اند. از جمله این موارد میتوان ریزش جانپناه ها را نام برد که با وجود سالم ماندن ساختمان اما در موارد متعددی جانپناه به خیابان ریزش کرده که میتواند خطر بسیار جدی را برای افراد در هنگام خروج از ساختمان و یا گذر از خیابان بوجود آورد.

 

سقوط جانپناه به علت ضخامت کم دیوار و عدم اتصال مناسب به کف طبقه. طبق استاندارد ۲۸۰۰ برای ارتفاع ۵۰ سانتی متر ضخامت ۱۰ و برای ارتفاع ۹۰ سانتی متر ضخامت ۲۰ باید منظور گردد. برای حالت فوق ضخامت دیوار جانپناه ۱۰ سانتی متر و ضخامت دیوار نمای متصل به جانپناه نیز ۱۰ سانتی متر است ارتفاع این جانپناه ۷۰ سانتی متر میباشد.

ریزش جانپناه

ریزش جانپناه

 

ریزش جانپناه

ریزش جانپناه

 

ریزش جانپناه

ریزش جانپناه

 

 

نمونه دیگری از سقوط دیوار جانپناه, این نمونه به فاصله تقریبی ۵ کیلومتری شهر بم در ارگ جدید واقع شده است.

سقوط جانپناه

سقوط جانپناه

 

سقوط جانپناه

سقوط جانپناه

 

سقوط جانپناه


 

/ 0 نظر / 10 بازدید